Jag har specialiserat mig på att översätta facktext från franska och engelska till svenska och samarbetar med såväl översättningsbyråer som små och stora företag, både i Sverige och i övriga Europa. Några av de områden jag har stor erfarenhet av är policydokument, utbildnings- och marknadsföringsmaterial, kund- och interntidningar, fackförbundsmaterial, årsredovisningar, finans och ekonomi, juridik, mat och dryck samt reklam och copy, men jag har även många uppdrag från Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken.

Kvalitet och noggrannhet är en självklarhet och jag har ett omfattande nätverk av kompetenta kolleger som jag ofta samarbetar med när det gäller granskning och korrekturläsning. Vid större projekt bildar vi en arbetsgrupp och då kan jag fungera som projektledare för uppdraget.

Jag har över 30 års erfarenhet som översättare och har översättarexamen från Stockholms universitet samt utbildning i copywriting.

Jag har varit medlem i Sveriges facköversättarförening (SFÖ) sedan den startades och är också medlem i Franska handelskammaren och i Översättarcentrum.