Användningsområde
Hur ska texten användas? Reklambroschyr, juridiskt bindande handling eller internt? 

Målgrupp
Vem vänder sig texten till? Allmänheten, investerare eller läsare med fackkunskaper?

Referensmaterial 
Lämna gärna med tidigare texter, årsredovisningar, egna ordlistor eller annat internt material. Det blir då lättare för översättaren att använda just ditt företags terminologi.

Tid
Gott om tid är det ofta ont om! Ju tidigare översättaren kommer in i processen, desto bättre. En text mår bra av att ”ligga till sig” och stressiga leveranstider befrämjar inte kvaliteten. Ge därför översättaren tid och möjlighet att lära känna ditt företag.